Op dit moment zijn er geen vacatures.

We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in Amsterdam-Oost.

Vaste leden betalen een

jaarlijkse bijdrage aan de bandkas.